sriphotography
फोटोग्राफर
राजहमुंद्री

+91 90005 7 9745

srikanthlukky45@gmail.com
rajahmundry
+919000579745
सेवा

लग्नाची फोटोग्राफी

₹ 25,000-50,000

पूर्ण दिवस

कथा फोटोग्राफी

₹ 1,50,000-2,00,000

फोटोबूक

₹ 20,000-40,000

स्टुडिओ फोटोग्राफी

₹ 2,000-10,000

दर तासाला

स्टुडिओ खेरीज फोटोग्राफी

₹ 10,000-25,000

दर तासाला

  • लाइक्स
    0
  • लाइक्स
    0

लग्नाचे पुनरावलोकन

आपले पुनरावलोकन लग्नाच्या अल्बममध्ये छापले जाईल, जो आपल्याला "लग्न" विभागात सापडू शकतो.